Sarpsborghallen har hatt åpent i hele sommer!

Etter samtaler med kommunen ble det åpnet opp i SARPSBORGHALLEN !  Etter 1.juli og hele juli var hallen åpen. Det som er svært viktig for dere, er at det må søkes om treningstid.! (Mer info vil komme i en epost fra kommunens utleieavdeling) Av andre steder å trene ute, kan vi også nevne treningsfeltet ved Sarpsborg stadion (gress) og på betongflaten (kunstis-flaten)

 Men det aller viktigste: Ta kontakt innad i klubben, finn ut hvor mye dere vil trene. (De som bestiller senere, må da event finne ledig tid)

All tid bestilles gjennom kommunens utleieavdeling

Treffes på mobil og e-post

Sarpsborg  Idrettsråds administrasjon følger de anbefalte retningslinjene som Norges Idrettsforbund har sendt til sine ansatte. Dette medfører at vi i større grad vil benytte hjemmekontor de neste ukene. I utgangspunktet vil vi operere med vanlige «åpningstider» selv om vi nå i stor grad vil operere som et hjemmekontor. Vi er selvsagt å treffe på både telefon og e-post.

Alt om støtteordninger, brosjyre for 2020

Vi har prøvd å lage en informativ brosjyre, med nyttig info om hvor man skal søke om midler, og hvor dere finner skjemaer ol. Håper dette kan hjelpe dere rundt i våre 88 klubber. Denne gjelder for 2020.

Her kan du laste ned brosjyren for 2020

 

Vi har kontorer ved Sarpsborg stadion.

Velkommen!

Sarpsborggallaen 2020

PGA koronaen er det usikkert rundt SARPSBORGGALLAEN 2020 

Godt besøkt LEDERMØTE 23 oktober-19

I går arrangerte Sarpsborg Idrettsråd høstens LEDERMØTE for alle klubber og lag i Sarpsborg. Der fikk vi informasjon fra Bente Kjenstad Jæger fra iSarpsborg, om hvordan byselskapet jobber, pluss at hun fortalte om det store som skal skje i byen vår, sommeren 2021, nemlig NM-veka. Et stort arrangement med forhåpentligvis 10-15000 besøkende, pluss at det skal arrangeres nesten 50 NM!! Videre informerte Robin Braaten , rådgiver fra kultur, om div nyttig info fra kommunen. Saker vi ellers tok opp var:
• Prioriteringer av årets spillemiddelsøknader
• Anleggsplanen 2020-2023.
• Diverse info!
- Tilskuddsordninger, viktige datoer
- Allidrettsdag i Sarpsborghallen, vinter
- Byfest i Kulås i juni.
- Sarpsborgidrettens kollektive forsikringsordning
- Nytt fra NIFs ting og Viken idrettskrets ved Eric Müller
- "Den store idrettshelga" 25-27 okt
- "Møteplass Dumpa" Åpning 2 nov kl 11.30.

NB! Imponerende at nesten 50 idrettsledere deltok på møtet i den nye flotte ADM.bygget til Sarpsborg 08. 🙂

Spørsmål til Idrettsrådet?

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Pål Tønnesen er styreleder

Leder for Sarpsborg Idrettsråd er Pål Tønnesen, fra Skjeberg Sport. Vi ønsker Pål lykke til med det svært viktige arbeidet med å jobbe for Sarpsborgsidrettens 17000 medlemmer, og gledelig nok gikk Pål på en ny 2-årsperiode på årsmøtet 2020!

 

ALLIDRETTSDAGEN og FRILUFTSLIVETS DAG må avlyses

Allidrettsdagen, som skulle vært arrangert lørdag 12 september, må dessverre avlyses. Vi har hatt tett dialog med kommunen, og det å arrangere en slik dag, hvor det fort kan dukke opp et par tusen glade sarpinger, blir svært utfordrende. Så de som har meldt seg på, kan merke seg at denne datoen igjen er ledig for annen aktivitet for klubben din.

MEN vi kan allerede fortelle at  det blir arrangert en ALLIDRETTSDAG utpå nyåret 2021, da fyller Sarpsborg Idrettsråd 75 år, og flere arrangementer skal gjennomføres. Vi ser for oss at vi leier hele Sarpsborghallen, for de idrettene som vil være inne, kombinert med uteaktiviteter i for eksempel Dumpa. Mer info vil selvsagt komme.

Stolpejakten er igang!

STOLPEJAKTEN 2020 er nå åpnet! Vi har da satt ut 75 nye stolper i områdene sykehuset Kalnes/Stikkaåsen, noen stolper rundt Dumpa/Stadion, og stolper i områdene rundt fossen/Hafslundparken. 

Og hvor finner du kartheftene fra 28 mai? Jo på følgende steder:

XXL Stopp, iSarpsborgs lokaler, Quality hotell og Vitus Apotek ved Torget.

I tillegg ligger det hefter i postkassa ved Dumpa, Sarpsborg stadion

Tildelt treningstid i haller, basseng og gymsaler?

Gå inn på lenken, og les den første tildelingen av haller, gymsaler og bassenger for 2020/21

https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/idrettsanlegg/fordeling-av-treningstid-i-kommunale-anlegg2/

Etter at den andre runde med fordeling blir lagt ut, MÅ  tilbakemeldingsskjemaet  benyttes." (Legges ut i løpet av mai)

Sandbakkenhallen

Informasjon til alle idrettslag i Sarpsborg kommune om corona!

Informasjon til alle idrettslag i Sarpsborg kommune.

 Sarpsborg kommune gir råd i forbindelse med koronavirus og gjennomføring av ulike arrangementer.

 Kommunen ber idrettslagene lese og sette seg inn i informasjonen som ligger ute på våre nettsider: www.sarpsborg.com/korona

Dere skal også forholde dere til deres egne sentrale forbund/organisasjoner der dette er aktuelt.

 Ved ytterligere spørsmål knyttet til gjennomføring av arrangementer, send en melding til servicetorget@sarpsborg.com eller ring 69 10 80 00 (07.30-15.30).

 Del informasjonen med relevante personer.

Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at rådene vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen. Kommunen oppfordrer derfor alle til å holde seg oppdatert via www.fhi.no 

 Med vennlig hilsen

 Servicetorget

Sarpsborg kommune

Årsmøte 2020

Trykk her for alle papirer til årsmøtet

Trykk her for valgkomiteens innstilling

ÅRSMØTE I SARPSBORG  IDRETTSRÅD ble gjennomført.

Onsdag 11. mars 2020  Sarpsborg Rådhus, Bystyresalen

PROTOKOLL BLIR LAGT UT HER, NÅR UNDERSKREVET.

 

DUMPA, møteplass og aktivitetspark. ble åpnet 2 nov.

HER KAN DU FØLGE PROSJEKTET, PÅ FACEBOOK. Her er det også lett å følge med på åpningstider: 

https://www.facebook.com/Dumpa-Aktivitetspark-Sarpsborg-289276938686661/?modal=admin_todo_tour

Hjelp oss gjerne å spre det glade budskap.
Så finner du de til enhver tid i gruppa «Dumpa aktivitetspark sarpsborg» på Facebook.

Idrettsrådet, i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Sarpsborg Bandyklubb har nå åpnet  Dumpa Aktivitetspark og møteplass, i området rundt stadion. Både i Dumpa, ved skateparken, og på kunstisflaten, håper vi å kunne skape aktivitet, og møteplasser for Sarpsborgs befolkning. Plasseringen er unik, rett ved skoler, barnehager og bare noen få hundre meter fra byens torg.Det er bla annet åpnet en  joggeløype.. Der blir det merket løyper, ganske likt som det vi ser i Kulåsparken. Og  Volleyballbane, som også kan brukes til fotballtennis. (Senkbart nett), er også ferdig Så har vi fått anlagt Østfolds første Cricketbane. Videre ryddes det nå i området. Krakker er allerede blitt plassert ut. Kom og ta dere en titt!

Kirkens bymisjon har åpent flere dager i uka, med sitt "Skattkammer", hvor alle kan få låne idretts-og friluftsutstyr fra de gamle brakkene.

Nyttig tur til Groruddalen !

Befaringstur til Grorudddalen: 8.mai arrangerte idrettsrådet busstur til Groruddalen. Deltagerne var fra Ungdommens bystyre, elevrådet på Kruseløkka, idrettslagene SFK, Sarpsborg 08 og Sarpsborg Bandyklubb, kommunen,Kirkens bymisjon og representanter fra  politiske partier. Alt med tanke på å gi oss inspirasjon til vårt prosjekt  "Dumpa aktivitetspark". Vi fikk en suevren guiding rundt Grorud, en av de fire bydelene som er inne under den store satsingen som kalles Grorudalsatningen. Hittil har dette kostet utrolige 1,6 milliarder, men har gjort bydelene meget tiltalende, pluss at stolthetene over å bo der, har økt betraktelig. Videre ligger det nå utrolig mange tilbud, lett tilgjengelig for alle som bor i bydelene. Vi så på parker, bekker som var åpnet opp, store idrettslag, skisytterarena,gangstier, nærmiljøanlegg osv. F.eks var det treningsmuligheter inne i mørke, triste tuneller.

Vi dro også innom Krigsskolen, hvor vi så på en militær hinderløype, som også kan være interessant i Dumpa.

Så gikk bussen til Mysen, hvor vi så på Måsan Aktivitetspark, beliggende midt i byen.Tiltalende anlegg som inspirerer til bevegelse og en mulighet til å møtes, sosialt.

SARPSBORGGALLAEN 2019

 

SARPSBORG-GALLAEN 2019 ble en suksess! Med nesten 500 festkledde i salen.

Topp artister, mange spennende priser, herlig husband,og idrettslig opptreden av bryter Per Anders Kure fra Turn&Il National og HIp Hop-danser Nadja Buric fra Sarpsborg Danseklubb .

Gallaen ble ledet trygt gjennom av Ida Marie Vatn fra TV2, sarping fra Hafslundsøya.

Årets idrettsstipend ble delt mellom Per Anders Kure fra Brytegruppa i National, og Anniken Sælid, karateutøver fra Sentrum Kampsport.

Begge fikk 10000,- hver til sin videre satsing.

Æresprisen gikk til Øivind Skjelle fra Tune IL og Sarpsborg 08, for sin utrettellige innsats for samarbeid, og store innsats på anleggsiden både i Tune IL, og de siste årene på Sarpsborg stadion.

Dere kan se hele gallaen på sa.no. Ligger som video.

Inkludering i idrettslag

Vi er jo deltager i NIF sitt prosjekt som kalles "Inkludering i idrettslag". Hvis din klubb har gode prosjekter, ta kontakt med oss! Ring Ole-Henrik på telefon 90679140, for mer info. ang. støtte til tiltak for å inkludere innvandrerungdom, og andre unge som faller utenfor Sarpsborgidretten. Håper klubber og lag tar initiativ til gode prosjekter.

Følg oss på facebook.

Fristen på Samordnet rapportering var 30 april

Husk at fristen på Samordnet rapportering er 30 april, selv om din klubb event ikke har fått gjennomført årsmøte.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/pliktig-rapportering-av-medlemsopplysninger/?fbclid=IwAR0xn6dyR5rF9dhdxJvbzscA5KBOMsN39LjsL-Mh-01KYPQfozwNEgJtJXY

Lykke til! Svært viktig å rapportere inn tallene, dette er tallene som blir lagt til grunn for flere av idrettens støtteordninger, bl annet LAM-tildelingen

God deltagelse på møte for brukere av idrettshaller 13 feb

Torsdag 13.FEB  
SANDBAKKENHALLEN
Temaene var:
- Åpningstider/låsing/tilsyn

- Oppnevning av brukerkontakt/lagskoordinator for hver hall

- Avgifter for trening, arrangement og lager

- Kioskdrift og reklame

- Bestilling/avbestilling/utleiekalenderen/søknadsfrister

Tilskudd til medlems-og treningsavgift 2020

Husk ordningen, rundt den millionen som bystyret bevilget til medlems-og treningsavgift.

Alle klubber, lag og foreninger kan søke. Maks-sum pr. medlem er 3000,-

Lenke til aktuell side på sarpsborg.com

Samordnet registrering hadde frist 30 april.

Frist for samordnet registrering 2019 er 30 april. Viktig info!

Husk at alle klubber skal ha levert inn tall til samordnet registrering. Og fristen er nå 30 april.

Dette gjør dere på klubbadmin.no

Medlemslister, kontaktinfo, og annen info, er grunlaget, når vi skal fordele ut midler utover 2019.

Les deg opp på linken over

Kommunalt fond til idrettsanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, med ideelle formål kan søke. Søknadsfrister er 31.03. og 30.09.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Robin Bråthen, e-post:  eller Marit Pedersen, 406 20 722.

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.

Kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg

Idrettslag kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer utendørs fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknadsfrist var 31.3.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Robin Bråthen  eller Marit Pedersen, 406 20 722

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.