Treningstid i idrettshaller og gymsaler

Sarpsborg Idrettsråd og utleiekontoret i Sarpsborg kommune fordeler, etter søknader fra idrettslagene, treningstid i idrettshaller og gymsaler rundt i kommunen. FRIST FOR Å SØKE OM TRENINGSTID ER 1.mars 2017. Sent i mai/starten av juni  blir den endelige fordelingen sendt ut til de som har søkt. dette er en stor jobb, og vi jobber hele tiden med å legge til rette, for at hallene og anleggene blir fordelt på en best mulig, og rettferdig måte.